Wist u dat...


.. het protocol sociale media
   beschikbaar is. klik

.. de vakgroepen taal en rekenen
   een eigen pagina hebben

.. er is een nieuwe vacature
   LO/SDV  beschikbaar is. klik

 Verlofbriefje
Klik hier voor een verlofbriefje.
Sets met verlofbriefjes kunnen worden
afgehaald bij de administratie, de receptie en lokaal 006.


Sociale Media 
Bestellen boeken 15/16 - einde schooljaar

De boeken moeten besteld zijn voor maandag 20 juli a.s. Ouders / verzorgers van huidige leerlingen loggen in met hun bestaand account. Voor nieuwe leerlingen moet er een account worden aangemaakt bij IDDINK. Gebruik hiervoor de code op de brief 'bestellen huurboeken'.

klik -
brief algemene mededelingen 2015 / 2016
klik - brief bestellen huurboeken
klik - brief schoolbenodigdheden
klik - brief vrijwillige ouderbijdrage
______________________________________________________________
Agenda juni / juli / augustus 2015

16 juli                             ouderhoordag leerjaar 1/tm3
17 juli                             sluitingsbijeenkomst (geen activiteiten leerlingen)
18/07 t/m 30/08             zomervakantie
27 augustus                  afhalen werkkleding 10.00-12.00 uur
31 augustus                  schollingsdag (geen activiteiten leerlingen)
01 september                mentorles 1e leerjaar - 12.00 - 14.00 uur
                                      mentorles 2e leerjaar - 13.00 - 14.30 uur
                                      mentorles 3e leerjaar - 13.00 - 14.30 uur
                                      mentorles 4e leerjaar - 13.00 - 14.30 uur
02 september                aanvang lessen volgens rooster
07 september                ouderavond 1e leerjaar (19.30 uur)
09 september                ouderavond  2e leerjaar (19.30 uur)
14 september                ouderavond 3e leerjaar (19.30 uur)
_____________________________________________________________
Schoolkrant 3e editie
   De laatste schoolkrant van het schooljaar 2014/2015 is gepubliceerd.
Leerlingen van het 1e en 2e leerjaar hebben deze van hun mentor ontvangen. Leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar lezen de krant digitaal.

Alvast lezen? Klik op het plaatje hiernaast.
  
________________________________________________________________________
Tijdelijke ingang i.v.m. verbouwing sporthal
In verband met de veiligheid tijdens de verbouwing van de sporthal hebben we besloten dat het pad wat leidt naar de hoofdingang, voorlopig te sluiten. Men kan de hoofdingang van de school bereiken door aan de linkerkant het pad te nemen langs de dienstwoning. Dit geldt voor fietsers (personeel) en voetgangers. Natuurlijk blijft de school bereikbaar voor de hulpdiensten.   Wij hopen op ieders begrip en medewerking.
_________________________________________________________
Verbouwing sporthal / gymlessen buiten
De Overlaat is VERNIEUWEND, TRENDSETTEND, ONDERNEMEND en ACTIEF. In de 30 jaar dat we in dit gebouw leren en werken, zijn er al verschillende afdelingen aangepast aan de moderne tijd. Denk aan de pleinen  MEVI, Design & Living en Zorg & Welzijn...  Klik hier om verder te lezen
____________________________________________________________
Vakantierooster 2015 / 2016
Het vakantierooster 2015 / 2016 is goedgekeurd. U kunt het rooster vinden onder het kopje "algemeen" of klik hier.
________________________________________________________________________
Problemen met Magister
Regelmatig krijgen we berichten dat Magister op reguliere computers en laptops niet meer zou werken. Wij hebben contact opgenomen met Magister en hebben hiervoor een mogelijke oplossing gekregen.  Klik hier om de instructies te openen.
_______________________________________________________________________
Vernieuwingen in het VMBO

Het vmbo gaat veranderen. Voor leerlingen zijn er meer keuzemogelijkheden en hun vmbo-opleiding sluit straks beter aan op het mbo. Er is een kort filmpje gemaakt waarin in 3 minuten de vele mogelijkheden worden uitgelegd.
Klik hier om het filmpje te openen.
__________________________________________________________

Schoolagent

  

Ook dit schooljaar zal schoolagent Marieke Jansen de school regelmatig bezoeken. Een belangrijke taak van de schoolagent ...........klik hier om verder te lezen.

_______________________________________________________________________
TECHMAVO!!
 

De TechMavo is bij uitstek geschikt voor leerlingen die niet alleen graag met hun handen werken, maar ook een ruim MAVO-advies hebben. Dit ruime advies is nodig, want het vakkenpakket is pittig (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie en Duits). Bovendien steken deze leerlingen extra veel tijd in de technische opleiding. Lees verder....

_______________________________________________________________________
SG de Overlaat

SG De Overlaat
Eikendonklaan 3,
5143 NG Waalwijk
Postbus 259, 5140
AG Waalwijk

info@sgdeoverlaat.nl


Bekijk de schoolgids online

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV