Wist u dat...

.. de schoolgids online staat klik

.. het protocol sociale media
   beschikbaar is. klik

.. er een vacature HTV serveren,
   vaktheorie beschikbaar is. klik

Verlofbriefje
Klik hier voor een verlofbriefje.
Sets met verlofbriefjes kunnen worden
afgehaald bij de administratie, de receptie en lokaal 006.


Verzonden brieven
klik hier voor een overzicht van
de verzonden brieven

Akkoord vrijwillige ouderbijdrage
Klik hier om de vrijwillige ouderbijdrage digitaal akkoord te verklaren.
Sociale Media 
OPEN DAG - zaterdag 17 januari 2015
10.00 - 14.00 uur
_______________________________________________


Agenda december 2014 / februari 2015
Agenda:

19 december                     verkort lesrooster (les 1 t/m 5)
19 december                     12.05 – 13.00 uur – kerstlunch (voor alle leerlingen samen
                                          met mentor)   – hierna vakantie

maandag 22 december t/m vrijdag 02 januari - Kerstvakantie

5 januari                            huiswerkvrij
5 januari                            reguliere lessen t/m 7e lesuur
7 januari                            spreekuur schoolagent
15 januari                          bounceball toernooi onderbouw
19 januari                          2e scholingsdag (geen lessen)
23 januari                          discoschaatsen leerjaar 1 en 2
30 januari                          einde 2e periode 4e leerjaar
03 februari                        CKV dag (3e leerjaar)
04 februari                        spreekuur schoolagent
05 februari                        dartstoernooi
05 februari                        rapportenvergadering 4e leerjaar
12 februari                        carnavalsavond onderbouw
13 februari                        les 1 - uitval leerjaar 1 en 2

maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari - Carnavalsvakantie

23 februari                      10 minuten gesprekken 4e leerjaar
25 februari                      10 minutengesprekken 4e leerjaar                    
_____________________________________________________________
Schoolagent

  

Ook dit schooljaar zal schoolagent Marieke Jansen de school regelmatig bezoeken. Een belangrijke taak van de schoolagent ...........klik hier om verder te lezen.

_______________________________________________________________________
Nieuw in 2014/2015 - TECHMAVO!!
 

De TechMavo is bij uitstek geschikt voor leerlingen die niet alleen graag met hun handen werken, maar ook een ruim MAVO-advies hebben. Dit ruime advies is nodig, want het vakkenpakket is pittig (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie en Duits). Bovendien steken deze leerlingen extra veel tijd in de technische opleiding. Lees verder....

_______________________________________________________________________
SG de Overlaat

SG De Overlaat
Eikendonklaan 3,
5143 NG Waalwijk
Postbus 259, 5140
AG Waalwijk

info@sgdeoverlaat.nl


Bekijk de schoolgids online

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV