Wist u dat...

.. de schoolgids online staat klik

.. het protocol sociale media
   beschikbaar is. klik


Verzonden brieven
klik hier voor een overzicht van
de verzonden brieven

Akkoord vrijwillige ouderbijdrage
Klik hier om de vrijwillige ouderbijdrage digitaal akkoord te verklaren.
Sociale Media 
Keuzebegeleiding 2e leerjaar
Leerlingen in het tweede leerjaar maken aan het einde van de tweede leerjaar een keuze voor een leerweg, een sector en een afdeling. Aangezien de leerlingen deze keuze al op een vroeg tijdstip in hun leven maken, is het erg belangrijk dit weloverwogen te doen. Om de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk te informeren is er het 'Keuzebegeleidingsboekje'. Dit boekje is hieronder digitaal te vinden. Heeft u liever een papieren exemplaar? Stuur dan even een mailtje met u naam en adres naar: ligtvoet@sgdeoverlaat.nl

Klik hier voor het KEUZEBEGELEIDINGSBOEKJE

Ouders hebben een uitnodiging per mail ontvangen voor de ouderavond van maandag 10 november (basis/kader) of woensdag 12 november (gemengd/theoretisch/techmavo). De leerling heeft een papieren exemplaar via de mentor ontvangen.
_____________________________________________________________
Agenda oktober/november
Agenda:
16 oktober                         voetbaltoernooi bovenbouw (naar 11 december)
20 t/m 24 oktober              herfstvakantie
27 oktober                         huiswerkvrij
28 oktober                         rondleidingendag leerlingen groep 8 basisscholen
                                          (voor leerlingen Overlaat geen  lessen) 
5 november                       spreekuur schoolagent
7 november                       einde 1e periode 4e leerjaar
10 november                     ouder- en leerlingenavond 2e ljr bbl/kbl (lLOB)
12 november                     ouder- en leerlingenavond 2e ljr gl/tl (LOB)
13 november                     voetbaltoernooi leerlingen onderbouw
13 november                     disco-avond onderbouw
_____________________________________________________________
Schoolagent

  

Ook dit schooljaar zal schoolagent Marieke Jansen de school regelmatig bezoeken. Een belangrijke taak van de schoolagent ...........klik hier om verder te lezen.

_______________________________________________________________________
Nieuw in 2014/2015 - TECHMAVO!!
 

De TechMavo is bij uitstek geschikt voor leerlingen die niet alleen graag met hun handen werken, maar ook een ruim MAVO-advies hebben. Dit ruime advies is nodig, want het vakkenpakket is pittig (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie en Duits). Bovendien steken deze leerlingen extra veel tijd in de technische opleiding. Lees verder....

_______________________________________________________________________
SG de Overlaat

SG De Overlaat
Eikendonklaan 3,
5143 NG Waalwijk
Postbus 259, 5140
AG Waalwijk

info@sgdeoverlaat.nl


Bekijk de schoolgids online

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV