Wist u dat...


.. het protocol sociale media
   beschikbaar is. klik

.. de vakgroepen taal en rekenen
   een eigen pagina hebben

.. er is een nieuwe vacature
   LO/SDV  beschikbaar is. klik

 Verlofbriefje
Klik hier voor een verlofbriefje.
Sets met verlofbriefjes kunnen worden
afgehaald bij de administratie, de receptie en lokaal 006.


Sociale Media 
Bestellen boeken 15/16 - einde schooljaar
Het einde van het schooljaar is weer in zicht. Op dit moment zijn we al bezig om het schooljaar 2015/2016 op te starten en in te richten.

Voor leerlingen die volgend jaar geplaatst worden in leerjaar 1:
Op donderdag 2 juli hebben wij naar alle leerlingen van het nieuwe eerste een envelop gestuurd. U vindt in de envelop bijvoorbeeld hoe u de boeken moet bestellen, welke schoolspullen de leerling nodig heeft en de eerste data in het nieuwe schooljaar.
klik -
brief algemene mededelingen 2015 / 2016
klik - brief bestellen huurboeken
klik - brief schoolbenodigdheden


Voor leerlingen die volgend jaar geplaatst worden in leerjaar 2, 3 en 4:
We zijn bezig om de laatste schoolweken in beeld te brengen. Op vrijdag 10 juli is de laatste lesdag. Op deze dag eindigen de lessen om 12.05 uur. In de week daarna staan diverse activiteiten gepland. In week 28 ontvangen de ouders/verzorgers hierover meer informatie per mail en op papier via de mentor.

______________________________________________________________
Gediplomeerde leerlingen 2e tijdvak
De uitslag van het herexamen is bekend.  Met trots kunnen we zeggen dat 33 leerlingen alsnog het diploma VMBO hebben gehaald.

Klik hier om de lijst gediplomeerde leerlingen 2e tijdvak te openen. 

Even nog de cijfers:
Totaal aantal kandidaten             252
Totaal aantal gediplomeerden     241 - 95,6%
 ____________________________________________________________
Agenda juni / juli / augustus 2015

8 juli                               spreekuur schoolagent in pauze onder- en bovenbouw
9 juli                               diploma-uitreiking - klik voor indeling
10 juli                             einde 3e periode - laatste lesdag - lessen tot 12.05 uur
10 juli                             start zomerschool (betreffende leerlingen worden ge├»nformeerd)
13 juli                             rapportenvergadering 1t/m3 (geen lessen)
14 juli                             sportdag 1t/m3
15 juli                             inleveren huurboeken/mentorles/rapport
15 juli                             4e leerjaar - inleveren boeken (rooster via IDDINK)
16 juli                             ouderhoordag leerjaar 1/tm3
17 juli                             sluitingsbijeenkomst (geen activiteiten leerlingen)
18/07 t/m 30/08             zomervakantie
27 augustus                  afhalen werkkleding 10.00-12.00 uur
31 augustus                  schollingsdag (geen activiteiten leerlingen)
01 september                mentoruur / kennismaken (rooster volgt)
_____________________________________________________________
Gediplomeerde leerlingen 1e tijdvak
Klik hier om de lijst met gediplomeerde leerlingen te openen.
_____________________________________________________________________
Schoolkrant 3e editie
  Net voor de meivakantie is de nieuwe editie van de schoolkrant verschenen. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 ontvangen de schoolkrant via de mentor. Leerlingen van het 3e en 4e leerjaar lezen de schoolkrant digitaal.

Alvast lezen? Klik op het plaatje hiernaast.
  
________________________________________________________________________
Tijdelijke ingang i.v.m. verbouwing sporthal
In verband met de veiligheid tijdens de verbouwing van de sporthal hebben we besloten dat het pad wat leidt naar de hoofdingang, voorlopig te sluiten. Men kan de hoofdingang van de school bereiken door aan de linkerkant het pad te nemen langs de dienstwoning. Dit geldt voor fietsers (personeel) en voetgangers. Natuurlijk blijft de school bereikbaar voor de hulpdiensten.   Wij hopen op ieders begrip en medewerking.
_________________________________________________________
Verbouwing sporthal / gymlessen buiten
De Overlaat is VERNIEUWEND, TRENDSETTEND, ONDERNEMEND en ACTIEF. In de 30 jaar dat we in dit gebouw leren en werken, zijn er al verschillende afdelingen aangepast aan de moderne tijd. Denk aan de pleinen  MEVI, Design & Living en Zorg & Welzijn...  Klik hier om verder te lezen
____________________________________________________________
Vakantierooster 2015 / 2016
Het vakantierooster 2015 / 2016 is goedgekeurd. U kunt het rooster vinden onder het kopje "algemeen" of klik hier.
________________________________________________________________________
Problemen met Magister
Regelmatig krijgen we berichten dat Magister op reguliere computers en laptops niet meer zou werken. Wij hebben contact opgenomen met Magister en hebben hiervoor een mogelijke oplossing gekregen.  Klik hier om de instructies te openen.
_______________________________________________________________________
Vernieuwingen in het VMBO

Het vmbo gaat veranderen. Voor leerlingen zijn er meer keuzemogelijkheden en hun vmbo-opleiding sluit straks beter aan op het mbo. Er is een kort filmpje gemaakt waarin in 3 minuten de vele mogelijkheden worden uitgelegd.
Klik hier om het filmpje te openen.
__________________________________________________________

Schoolagent

  

Ook dit schooljaar zal schoolagent Marieke Jansen de school regelmatig bezoeken. Een belangrijke taak van de schoolagent ...........klik hier om verder te lezen.

_______________________________________________________________________
TECHMAVO!!
 

De TechMavo is bij uitstek geschikt voor leerlingen die niet alleen graag met hun handen werken, maar ook een ruim MAVO-advies hebben. Dit ruime advies is nodig, want het vakkenpakket is pittig (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie en Duits). Bovendien steken deze leerlingen extra veel tijd in de technische opleiding. Lees verder....

_______________________________________________________________________
SG de Overlaat

SG De Overlaat
Eikendonklaan 3,
5143 NG Waalwijk
Postbus 259, 5140
AG Waalwijk

info@sgdeoverlaat.nl


Bekijk de schoolgids online

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV