Wist u dat...

.. de vakgroepen Taal en Rekenen
   een eigen webpagina hebben

.. er een
vacature Mobiliteit en 
   Transport beschikbaar is

.. er nieuws is van op de pagina
   van de vakgroep rekenen. klik


Verzonden brieven
klik hier voor een overzicht van
de verzonden brieven

Akkoord vrijwillige ouderbijdrage
Klik hier om de vrijwillige ouderbijdrage digitaal akkoord te verklaren.
Sociale Media 
Agenda oktober
Op woensdag 24 september a.s. zal er een fotograaf in de school aanwezig zijn vanaf 08.00 uur. Deze fotograaf fotografeert leerlingen en docenten tijdens de lessen en maakt sfeerimpressies in de aula.  Ook zal met een “drone” foto’s vanuit de lucht worden gemaakt.  

Agenda:
1 oktober                           spreekuur schoolagent (zie site voor meer informatie)
2 oktober                           tussenrapportvergadering leerjaar 1 t/m 4
2 oktober                           vergadering van de leerlingenraad
6 oktober                           algemene ouderavond leerjaar 4 (uitnodiging volgt)
6 en 7 oktober                   reguliere schoolfotograaf (portretfoto’s en klassenfoto’s)
16 oktober                         voetbaltoernooi bovenbouw (opgeven bij gymsectie)
20 t/m 24 oktober              herfstvakantie
27 oktober                         huiswerkvrij
28 oktober                         rondleidingendag leerlingen groep 8 basisscholen
                                          (voor leerlingen Overlaat geen  lessen) 
______________________________________________________________
Schoolagent

  

Ook dit schooljaar zal schoolagent Marieke Jansen de school regelmatig bezoeken. Een belangrijke taak van de schoolagent ...........klik hier om verder te lezen.

_______________________________________________________________________
Let op! Fietspaden afgesloten
Van 25-08 tot 08-11 zal het Halvezolenpad  vanaf Wendelnesseweg-oost tot aan de kruising Julianalaan - Hogevaart afgesloten voor alle verkeer dus ook voor de fietsers. Verkeer wordt een stukje omgeleid.  

Ook fietsers vanuit de richting Drunen/Vlijmen opgelet! Het lijkt er op dat het eerste deel van het (Halvezolen-)fietspad tussen Drunen en de molen tijdelijk is afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan de brug. Dit betekent een stukje omrijden.
____________________________________________________________
Nieuw in 2014/2015 - TECHMAVO!!
 

De TechMavo is bij uitstek geschikt voor leerlingen die niet alleen graag met hun handen werken, maar ook een ruim MAVO-advies hebben. Dit ruime advies is nodig, want het vakkenpakket is pittig (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie en Duits). Bovendien steken deze leerlingen extra veel tijd in de technische opleiding. Lees verder....

_______________________________________________________________________
SG de Overlaat

SG De Overlaat
Eikendonklaan 3,
5143 NG Waalwijk
Postbus 259, 5140
AG Waalwijk

info@sgdeoverlaat.nl


Bekijk de schoolgids online

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV