0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Studierichtingen

De Overlaat is een school voor mavo en voorbereidend mbo met de leerwegen:

- Basisberoepsgerichte leerweg (B)

- Kaderberoepsgerichte leerweg (K)

- Mavo plus: gemengde leerweg (G) / theoretische leerweg (T)

Deze leerwegen bieden na afsluiting met een diploma het recht om door te stromen naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of in sommige gevallen naar het havo.

 

Theoretische leerweg (TL)

De theoretische leerweg is de MAVO met 6 theorievakken. Binnen de theoretische leerweg wordt in klas 2 gekozen voor een praktijkvak. Met een diploma van deze leerweg kan een leerling naar het mbo niveau 3 en 4 (de zogenaamde middenkaderopleidingen) en naar de havo.

 

Gemengde leerweg (GL)

De gemengde leerweg biedt een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het programma en het examen van de algemene vakken van de gemengde leerweg zijn gelijk aan die van de theoretische leerweg. In de theoretische leerweg volgen de leerlingen echter geen beroepsgericht vak, maar zes algemene vakken. Het diploma van de gemengde leerweg geeft toegang tot niveau 3 en 4 opleidingen van het mbo.

 

In beide leerwegen kiezen de leerlingen voor een zevende vak. (MAVO +)

 

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

Leerlingen die naar de hoogste niveaus van het mbo willen, gaan in het vmbo naar de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg. De kaderberoepsgerichte leerweg is vooral ingesteld op leerlingen met een wat sterkere beroepsgerichte oriëntatie. Het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot opleidingen op niveau 3 en 4 van het mbo.

 

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor niveau 2 van het mbo. Leerlingen die moeite hebben met leren (in de algemene vakken) kunnen deelnemen aan een leerwerktraject. Leerlingen zonder diploma stromen door naar niveau 1 van het mbo en soms stromen zij door naar niveau 2

 

Binnen het VMBO kennen we 5 sectoren waarvan wij er 3 aanbieden:

- Economie

- Techniek

- Zorg en welzijn

 

Deze sectoren zijn opgedeeld in 10 profielen. Elk profiel bevat een profieldeel en keuzedelen. In het profieldeel worden de belangrijkste competenties, vaardigheden, houdingen en kennis van de beroepspraktijk weerspiegeld. Op de Overlaat bieden we de volgende 7 profielen aan:

E&O: Economie en ondernemen
HBR: Horeca, bakkerij en recreatie
Z&W: Zorg en welzijn
BWI: Bouwen, wonen en interieur
PIE: Produceren, installeren en energie
M&T: Mobiliteit en transport
D&P: Dienstverlening en producten

In het vmbo worden de diverse opleidingen gebundeld in sectoren. Een leerling kiest dus naast een leerweg ook nog voor een  sector en profiel waarin hij of zij wil doorstuderen.