0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Lestijden en pauzes

Lestijden maandag t/m vrijdag:

Onderbouw
les 1 / start up    
les 2
les 3
pauze
les 4
les 5
pauze
les 6
les 7 / HUB
les 8 / HUB
pauze
HUB (ma-do)


08.30 - 09.00      
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 12.40
12.40 - 13.25
13.25 - 14.10
14.10 - 14.55
14.55 - 15.10
15.10 - 15.55
 
Bovenbouw
les 1 / start up
les 2
les 3
les 4
pauze
les 5
les 6
pauze
les 7 / HUB
les 8 / HUB
pauze
les 9 / HUB (ma-do)  


08.30 - 09.00   
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00 - 13.25
13.25 - 14.10
14.10 - 14.55
14.55 - 15.10
15.10 - 15.55
 
 

  • De leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw hebben, uitgezonderd de pauze van 14.55 uur, gescheiden pauzes. Zo heeft iedereen een plekje heeft om te kunnen zitten.

  • Het verschil tussen kolom 1 en kolom 2 betreft de ochtendpauze en de middag(lunch)pauze.

  • Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen in de aula hun lunch eten. Er wordt thee en koffie verstrekt. Voor een goede gang van zaken dienen de leerlingen de aanwijzingen van surveillanten en huishoudelijke dienst op te volgen. Leerlingen mogen tijdens de pauzes (en tussenuren) het schoolterrein niet verlaten.

  • Op donderdag eindigen de lessen om 14.10 uur i.v.m. een vaste vergadermiddag voor de docenten.

  • De huiswerkbegeleiding en de uren remedial teaching worden aansluitend op de lesuren gepland (aan het eind van de lesdag).