0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Medezeggenschapsraad

Volgens de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) moet er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) zijn.

de MR: 

  • is een onafhankelijk, controlerend orgaan, dat zich bezig houdt met zaken op het niveau waar het voor ouders, personeel en leerlingen het meest toe doet: namelijk dat van de eigen school;
  • groeit uit tot de gesprekspartner met het bevoegd gezag op bovenschools niveau. Hiertoe krijgt de MR een eigen pakket aan taken en bevoegdheden;
  • bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. We streven hierbij naar een evenwichtige verdeling van ieder;
  • heeft 6 vaste vergaderdata in het schooljaar. Er zullen extra vergaderingen worden uitgeschreven indien dit wenselijk is;
  • heeft instemmingsrecht, initiatiefrecht en adviesrecht.

De huidige MR van de Overlaat bestaat uit de volgende personen:

namens de ouders:           mevrouw van der Lee               
    mevrouw Aarts      
                                          mevrouw van Ooststroom              
   
                                   
namens het personeel:    mevrouw Kievits(voorzitter) 
    mevrouw Teunissen (secretaris)
    mevrouw Muijzelaar
    de heer van Erp
    de heer Klerks
   

mevrouw Hötzel

namens de leerlingen:     Sanne Ebbing                        
    Britt CoenenNatuurlijk kan de MR altijd enthousiaste, betrokken ouders gebruiken die zich willen verdiepen in het reilen en zeilen van de school op beleidsniveau.

Wat is hun motivatie om in de MR te gaan: 

mevrouw Kievits: Het inzicht krijgen in processen op school, opkomen voor mijn collega's, verdiepen in wetten/ cao etc, een stem hebben in en uitpluizen van mogelijkheden.

mevrouw Teunissen: Nadenken over en meewerken aan een Overlaat die, binnen de huidige regels en wetgeving, zo optimaal mogelijk functioneert voor leerlingen, personeel en ouders.   

mevrouw Muijzelaar: Door mijn maatschappelijke en juridische achtergrond verdiep ik mij met veel plezier in de onderwerpen die de revue passeren.
Wetgeving, personeelszaken, beleidsvoorbereiding en onderwijsvernieuwingen vind ik interessante thema`s


de heer van Erp: Op de hoogte zijn van allerlei ontwikkelingen op de Overlaat en een bijdrage leveren aan het welbevinden van het personeel.

de heer Klerks: Er zijn voor het personeel en onze leerlingen en meepraten over alles wat er speelt binnen de school.

mevrouw Hötzel: De reden waarom ik bij de MR ben gegaan is mijn betrokkenheid. Ik vind het belangrijk om mijn steen bij te dragen aan de Overlaat als goed functionerende school voor de omgeving Waalwijk en als goede werkgever. Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd. 

mevrouw Ophorst: "In de MR, een mooie manier om mee te mogen denken en praten over alles wat de leerlingen, ouders en 't personeel aangaat".

mevrouw Vissers: De jeugd heeft de toekomst. Deze periode in hun leven kan een belangrijke basis leggen op deze toekomst. De tijd op school is hierin ook heel belangrijk. De MR heeft mijn interesse omdat ik graag de belangen van onze kinderen wil behartigen.

mevrouw Aarts: In de MR heb ik de mogelijkheid om als ouder mee te praten, te adviseren en/of in te stemmen met het beleid van de school. Boeiende thema’s passeren elke vergadering de revue. Het is ontzettend interessant om op deze manier bij De Overlaat betrokken te zijn.

mevrouw van Ooststroom: Het inzicht krijgen waarom en hoe de beslissingen genomen worden over onderwerpen die de leerlingen en het personeel aangaan vind ik belangrijk. Daardoor krijg je meer affiniteit met de school. 

Sanne Ebbing: Mee beslissen zodat alle leerlingen die naar de Overlaat komen een goede toekomst krijgen en zich fijn voelen op school.

Britt Coenen: Mee kunnen beslissen hoe onze toekomst als leerlingen hier op school gaat worden en wat er daarvoor moet gebeuren.