0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Medezeggenschapsraad

Volgens de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) moet er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) zijn. 

De MR: 
  • is een onafhankelijk, controlerend orgaan, dat zich bezig houdt met zaken op het niveau waar het voor ouders, personeel en leerlingen het meest toe doet: namelijk dat van de eigen school;
  • groeit uit tot de gesprekspartner met het bevoegd gezag op bovenschools niveau. Hiertoe krijgt de MR een eigen pakket aan taken en bevoegdheden;
  • bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. We streven hierbij naar een evenwichtige verdeling van ieder;
  • heeft 6 vaste vergaderdata in het schooljaar. Er zullen extra vergaderingen worden uitgeschreven indien dit wenselijk is;
  • heeft instemmingsrecht, initiatiefrecht en adviesrecht.

De huidige MR van de Overlaat bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:           Mevrouw van der Lee               
    Mevrouw Aarts      
Mevrouw van der Sanden
 
                                   
Namens het personeel:    Mevrouw Kievits(voorzitter) 
    Mevrouw Klip (secretaris)
 


Natuurlijk kan de MR altijd enthousiaste, betrokken ouders gebruiken die zich willen verdiepen in het reilen en zeilen van de school op beleidsniveau.

Wat is hun motivatie om in de MR te gaan: 

Mevrouw Kievits: Het inzicht krijgen in processen op school, opkomen voor mijn collega's, verdiepen in wetten/ cao etc, een stem hebben in en uitpluizen van mogelijkheden.
Mevrouw Klip: Nadenken over en meewerken aan een Overlaat die, binnen de huidige regels en wetgeving, zo optimaal mogelijk functioneert voor leerlingen, personeel en ouders.   


 

Mevrouw van der Sanden