0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Leerwegondersteuning

In het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kan een leerling een beschikking krijgen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit geldt voor een leerling die over voldoende capaciteiten beschikt om een vmbo-diploma te behalen, maar door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig heeft. Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij LWOO aanbieden. De LWOO-gelden zijn schoolgebonden en niet leerlinggebonden. De school maakt keuzes in de besteding van het geld, om leerlingen te begeleiden en onderwijs op maat te bieden.

Criteria leerwegondersteunend onderwijs
Om in aanmerking te komen voor het leerwegondersteunend onderwijs moeten leerlingen aan criteria voldoen waarvoor ze getest worden. Op SG de Overlaat worden leerlingen door de basisschool - of in overleg met de basisschool - opgegeven voor de testdagen. Afhankelijk van de resultaten beslist het Samenwerkingsverband of een leerling in aanmerking komt voor een LWOO-beschikking. Een leerling kan in alle leerwegen in aanmerking komen voor LWOO.

Vormen van leerwegondersteuning

Op SG de Overlaat kiezen wij ervoor leerwegondersteuning aan te bieden op het moment dat de leerling die ondersteuning nodig heeft en in de vorm die het best bij de problematiek van de leerling past. De ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles, remedial teaching, hulp van een leerlingbegeleider en/of vaardigheidstrainingen.