0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Vrijwillige activiteitenbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma moet er af en toe de mogelijkheid zijn om leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen te organiseren.
Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de vrijwillige activiteitenbijdrage.

De hoogte van de vrijwillige activiteitenbijdrage hangt af van het leerjaar van de leerling.

Onderwijs is gratis in Nederland, maar zonder uw financiële ondersteuning kunnen deze extra activiteiten niet georganiseerd worden. Daarom is de vrijwillige activiteitenbijdrage belangrijk.

Overeenkomst leerjaar 1 

Overeenkomst leerjaar 2

Overeenkomst leerjaar 3

Overeenkomst leerjaar 4