0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Vrijwillige activiteitenbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma organiseren we allerlei andere activiteiten en uitstapjes. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de vrijwillige activiteitenbijdrage. De hoogte van de vrijwillige activiteitenbijdrage hangt af van het leerjaar van de leerling. Onderwijs is gratis in Nederland, maar zonder uw financiële ondersteuning kunnen deze extra activiteiten niet georganiseerd worden. Daarom is de vrijwillige activiteitenbijdrage belangrijk.

Overeenkomst leerjaar 1 

Overeenkomst leerjaar 2

Overeenkomst leerjaar 3

Overeenkomst leerjaar 4