0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Studiereis buitenland 3e leerjaar

Bericht geplaatst op: 21-9-2018

Dit schooljaar bieden we weer voor alle leerlingen uit de derde klas meerdaagse studiereizen aan tijdens de activiteitenweek. Deze reizen vinden plaats in week 26 (tussen 24 en 28 juni 2019).

Kosten & Bestemmingen
In principe gaan alle leerlingen op reis. Bij betaling van de ouderbijdrage € 150,- kunnen de leerlingen deelnemen aan de binnenlandse reis.

Leerlingen kunnen zich ook inschrijven voor een buitenlandse studiereis. Voor deze reizen dient extra € 150,- te worden betaald (in totaal dus € 300,-). Dit bedrag is inclusief overnachtingen, vervoer heen- en terugreis, entreegelden etc. Alleen de maaltijden komen, in sommige gevallen, voor eigen rekening. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Het inschrijfformulier buitenlandse studiereis (bijlage) dient u ter goedkeuring te ondertekenen. U heeft hiermede een betalingsverplichting.
 Bij niet volledige betaling volgt uitsluiting van de reis (geen restitutie).
 Bij annulering is restitutie niet mogelijk.

De bestemmingen waar leerlingen zich voor in kunnen schrijven zijn:
• Londen
• Praag
• Krakau/Auschwitz
• Dublin

De betaling vindt plaats middels een factuur die u ontvangt na inschrijving. Indien de ouderbijdrage van € 150,- niet is betaald, zal de leerling niet meegaan op reis en verplicht lessen volgen op school.

Inschrijven

Leerlingen kunnen zich inschrijven voor de buitenlandse studiereis op de volgende dagen:

Woensdag 26 september van 16.15 tot 17.15 uur

Donderdag 27 september van 14.15 tot 15.15 uur

Het inschrijven zal plaatsvinden in lokaal W12.

Leerlingen dienen op het inschrijfformulier een voorkeur aan te geven van top 4 van de bestemmingen. Het kan namelijk voorkomen dat een reis overtekend is en dan zal er geloot worden. Tevens vragen wij de leerlingen aan te geven om één leerling/klasgenoot te noteren met wie ze graag op reis willen gaan. Dit geeft echter geen garantie. Wij proberen met de indeling rekening te houden dat een vriend/vriendin met dezelfde reis mee kan gaan. Uiteraard mits deze leerling zich ook voor deze reis heeft ingeschreven.

Bij de inschrijving dient een kopie van een geldige ID-kaart/paspoort aanwezig te zijn. Wanneer deze kopie ontbreekt, is de inschrijving ongeldig. In verband met de nieuwe privacywet worden ID-kaarten op school gekopieerd in een speciale mal, waardoor alle privacygevoelige gegevens niet zichtbaar zijn. Leerlingen kunnen zelf met een kopieerkaart een kopie maken van hun ID-kaart/paspoort. Deze kopieerkaart is in W12 te vinden en te gebruiken.

Reisverzekering

Naast de schoolongevallenverzekering heeft de school voor alle leerlingen een schoolreisverzekering afgesloten. De verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Bovendien zijn geneeskundige kosten, alsook kosten in verband met extra verblijf, vervoer e.d. meeverzekerd. Bagage en andere persoonlijke eigendommen zijn niet meeverzekerd. Deze verzekering is van kracht gedurende de tijd dat de leerlingen deelnemen aan door de school georganiseerde reizen en excursies. Wij adviseren de leerlingen zelf een aanvullende reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Klik hier om het inschrijfformulier te openen.

 

 


Terug

Engage: Survey