0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Dyscalculiebeleid

Naast het dyslexiebeleid hebben wij op de Overlaat ook een dyscalculiebeleid. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken).  Opvallend bij leerlingen met dyscalculie is dat het automatiseren niet of nauwelijks tot stand komt. De vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde wijken af van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing.Klik hier om dit dyscalculiebeleid te openen.