0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Samen voor één school

De Overlaat valt onder de Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat. 

Het bevoegd gezag wordt gevormd door de algemeen directeur/bestuurder, de heer O.Dooijes. De directie bestaat verder nog uit de directeur onderbouw, de heer S. Buiks en directeur bovenbouw, mevrouw S. Timmermans. 

De school is ingedeeld in 5 kernteams met een kernteamleider als verantwoordelijke. De kernteams zijn:

vmbo-gt / mavo / gemengde en theoretische leerweg: leerjaar 1 t/m 4 | Mevrouw G. Laarakker
vmbo-k / kaderberoepsgerichte leerweg: leerjaar 1 en 2 | De heer J. klerks
vmbo-b / basisberoepsgerichte leerweg: leerjaar 1 en 2 | Mevrouw L. Aussems

sector techniek 
leerjaar 3 en 4 | De heer T. Verschuren
sector economie / zorg & welzijn
leerjaar 3 en 4 De heer S. van den Broek