0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

De Overlaat valt onder de Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat.
Het bevoegd gezag wordt gevormd door de algemeen directeur/bestuurder, de heer O. Dooijes. De directie bestaat verder nog uit de directeur onderbouw, de heer S.Buiks en directeur bovenbouw, mevrouw S. Timmermans.

De school is ingedeeld in 5 kernteams met een kernteamleider als verantwoordelijke. De kernteams zijn:

  • Gemengd Theoretische leerweg leerjaar 1 t/m 4 (mevrouw G. Laarakker)
  • Kaderklassen leerjaar 1 en 2 (mevrouw F. Luijsterburg)
  • Basisklassen leerjaar 1 en 2 (mevrouw L. Aussems)
  • Sector Economie / Zorg en Welzijn leerjaar 3 en 4 (de heer S. van den Broek)
  • Sector Techniek leerjaar 3 en 4 (de heer T. Verschuren)

Het toezicht wordt gedaan door de Raad van Toezicht.

De Raad bestaat uit:

Taak

Naam

Aandachtsgebieden c.q. kennisgebieden

Voorzitter

De heer Hendriks

Financiële- en economische zaken

Vice voorzitter Mevrouw Voogd

Onderwijs (Inhoud en visie strategieontwikkeling)

Secretaris

De heer Van de Ven

Bestuurlijke-  en juridische zaken

Leden

De heer De Graaff

Personeel en organisatie en Bouwkundige- en facilitaire zaken

  De heer Nieuwkoop Maatschappelijk ondernemen