0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Gezonde school

De Overlaat vindt gezondheid belangrijk. In het Schoolplan 2016-2020 staat dat we de komende jaren het volgende willen realiseren:


De gezonde school, omdat leerlingen beter presteren als de gezondheid maximaal is. Dit realiseren we door:
> de Gezonde Schoolkantine (al sinds 2013);
> invoering van sportklassen;
> gebruik te maken van onze moderne sporthal;
> invoering van een rookvrije school per 1 augustus 2016.

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten.

Ons beleid:
Op De Overlaat werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes


De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt of flesjes water.

Onze ambitie
Wij hebben een gouden kantine:
- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
- We bieden groente en fruit aan
- De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken


De Overlaat werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine
Met onze kantinemedewerkers hebben wij afgesproken dat zij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.