0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Ouderbijdrage

Zoals wellicht bekend krijgen scholen van de overheid een bedrag per leerling waarmee wij het reguliere onderwijs bekostigen. Maar we zijn een Excellente school en de titel van ons Schoolplan is niet voor niets ‘Ambitieus’. We willen het beste voor onze leerlingen en er uithalen wat er in zit. Wij noemen dat ook wel: ‘Zijn wie je bent, worden wat je wilt’! Daarom vinden we het ook heel belangrijk dat, naast wat wettelijk vereist is, onze leerlingen kennismaken met allerlei zaken die hun leven en hun leefomgeving kunnen verrijken en een bijdrage kunnen leveren aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Denk hierbij aan introductiedagen, excursies naar bedrijven en musea en sportactiviteiten.

Deze activiteiten, waar alle leerlingen aan mee moeten kunnen doen, maken geen onderdeel uit van het bekostigde reguliere onderwijsprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. We hebben een basisprogramma opgesteld per leerjaar. Op basis van het totaal aantal vrijwillige ouderbijdragen dat bij ons binnenkomt bepalen wij aantal en aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) wordt vooraf om instemming gevraagd met de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage, conform artikel 24a van de WVO. Naast het basisprogramma worden er ook een aantal studiereizen georganiseerd, zoals de reis naar Parijs voor de examenkandidaten en de bezoeken van het 3e leerjaar aan diverse plekken in Europa, zoals bijvoorbeeld Londen of Berlijn. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd die per activiteit kan verschillen. Als er te weinig inschrijvingen gepaard gaan met een vrijwillige bijdrage, dan kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.