0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Vrienden van de Overlaat

Voor de Overlaat is het belangrijk een intensieve relatie te onderhouden met zijn stakeholders: de ouders, de basisscholen, collega vo-scholen, mbo’s en niet in de laatste plaats de instellingen en bedrijven in de regio.

De stichting ‘Vrienden van de Overlaat’ heeft een platform in het leven geroepen bestaande uit ruim 60 bedrijven en instellingen die zich hebben verbonden aan de school, om in het belang van de leerlingen en van het onderwijs een intensieve samenwerking te realiseren. 

Men kan een bijdrage leveren via lidmaatschap, sponsoring en/of giften, het aanbieden van stageplekken, uitwisseling van werkervaring en kennis en het ondersteunen van projecten. Samen met de bedrijven maken we het onderwijs betekenisvoller!

Wilt u meer informatie of wilt u lid worden van de ‘Vrienden van de Overlaat’? Of heeft u suggesties voor betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven? Neem gerust contact op via: vrienden@deoverlaat.nl