0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Klachtenregeling

Op de Overlaat doen we er alles aan om het onderwijs goed uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Wij kunnen daar alleen iets aan veranderen als u ons vertelt waarover u ontevreden bent. Om een klacht te melden, neemt u contact met ons op via telefoonnummer 0416-336931 of via ons e-mailadres info@deoverlaat.nl. Dan kunnen we samen zoeken naar een passende oplossing. Mocht het op deze manier niet lukken en blijkt na grondig overleg geen bevredigende oplossing kan worden getroffen dan zijn er twee beroepsmogelijkheden:

1. Klachtenregeling Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat.

Het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en gehoord de medezeggenschapsraad stelt de volgende Klachtenregeling vast. Lees verder...

 

2. De externe Landelijke Klachtencommissie.

De Overlaat is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC).
Gebouw Wouwstede
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
telefoon 030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

De heer Dooijes, algemeen directeur/bestuurder, treedt namens de Overlaat op als contactpersoon.