0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Klachtenregeling

Op de Overlaat doen we er alles aan om het onderwijs goed uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Wij kunnen daar alleen iets aan veranderen als u ons vertelt waarover u ontevreden bent. Om een klacht te melden, neemt u contact met ons op via telefoonnummer 0416-336931 of via ons e-mailadres info@sgdeoverlaat.nl. Dan kunnen we samen zoeken naar een passende oplossing. Mocht het op deze manier niet lukken en blijkt na grondig overleg geen bevredigende oplossing kan worden getroffen dan zijn er twee beroepsmogelijkheden:

1. De interne klachtencommissie.

Bij de interne klachtencommissie kan beroep worden aangetekend tegen een door de directie genomen beslissing. Deze behandelt twee soorten zaken:
-  examenzaken;
-  onopgeloste conflicten voordat deze naar de landelijke klachtencommissie
    gaan.

De interne klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:
- een lid van de Raad van Toezicht (over het algemeen de voorzitter);
- een lid van de ouderraad;
- de heer O. Dooijes, algemeen directeur/ bestuurder.

2. De externe Landelijke Klachtencommissie.

De Overlaat is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC).
Gebouw Wouwstede
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
telefoon 030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

De heer Dooijes, algemeen directeur/bestuurder, treedt namens de Overlaat op als contactpersoon.

Meer lezen? Klik hier om de klachtenregeling samenwerkingsschool de Overlaat te openen.