0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Privacy

Toelichting gebruik formulier toestemming


Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met foto’s en video’s van leerlingen).

In de toestemmingsmodule is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën.
- het gebruik van foto's in de schoolgids, website,  flyers en promotiemateriaal;
- het gebruik van foto's in regionale kranten
- het gebruik van social-media account van de school (twitter, facebook);
- het gebruik van het telefoonnummer in de telefooncirkel;
- het gebruik van naam en woonplaats van de examenkandidaten op de website en in lokale kranten.

De school wil voor álle leerlingen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leerlingen bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd met een aparte gedragscode of een protocol . Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden verlenen zoals de regel dat fotograferen tijdens de les alleen is toegestaan met toestemming van de docent.

Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling.

Foto’s gemaakt bij activiteiten
Foto’s die gemaakt worden tijdens schoolactiviteiten (disco, carnaval e.d.) staan altijd op een beveiligd gedeelte van de website. Om deze foto’s te bekijken moeten leerlingen/ouders eerst inloggen op onze website met het Magisteraccount.

Toestemming die gegeven is, mag op ieder moment, zonder opgaaf van reden worden ingetrokken. Een mailtje of telefoontje hiervoor is genoeg. Betreffende foto’s worden dan meteen verwijderd. Is de leerling 16 jaar of ouder dan mag de leerling zelf beslissen over plaatsing van de foto’s. De leerling kan, op de dag dat hij/zij 16 jaar wordt, bij de administratie een nieuw formulier invullen.